ธิดา สัญญปรีดากุล cover photo
ธิดา สัญญปรีดากุล
ธิดา สัญญปรีดากุล
วิทยากรมากประสบการณ์ด้าน Agile Transformation และ Agile Leadership
ผู้บริหารบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทีม และภาวะผู้นำกว่า 10 ปี อดีตผู้บริหาร Learning & Development และ Organization Effectiveness บริษัทเวชภัณฑ์ อันดับหนึ่งของโลก มีประสบการณ์ด้าน new ways of working และ การทำงานแบบ Agile Certified Scrum Professional ScrumMaster (CSP-SM) จาก Scrum Alliance Certified Advanced ScrumMaster (A-CSM) Certified Agile Leadership (CAL-1) Certified Product Owner (CSPO) Professional Certified Coach (PCC) จาก International Coach Federation

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้บริหารบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทีม และภาวะผู้นำกว่า 10 ปี
  - อดีตผู้บริหาร Learning & Development และ Organization Effectiveness บริษัทเวชภัณฑ์ อันดับหนึ่งของโลก
  - มีประสบการณ์ด้าน new ways of working และ การทำงานแบบ Agile
  - Certified Scrum Professional ScrumMaster (CSP-SM) จาก Scrum Alliance
  - Certified Advanced ScrumMaster (A-CSM)
  - Certified Agile Leadership (CAL-1)
  - Certified Product Owner (CSPO)
  - Professional Certified Coach (PCC) จาก International Coach Federation

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส