ภานุพงศ์ รัตนศิลา cover photo
ภานุพงศ์ รัตนศิลา
ภานุพงศ์ รัตนศิลา
เจ้าของร้านโอวีโอสลัด
ประกอบกิจการร้านโอวีโอสลัด มานานกว่า 7 ปี ที่จังหวัดน่าน เป็นร้านอาหารแนวสุขภาพ สนับสนุนผักและผลไม้จากชาวบ้านภายในจังหวัดน่าน โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในแถบป่าเขา เพื่อลดการเผาป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพด แล้วส่งเสริมการปลูกผักสลัดออแกนิกแทน โดยใช้พื้นที่ใกล้บ้าน ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปถางป่าเพื่อทำการเพาะปลูกอีกต่อไป

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของกิจการร้านโอวีโอสลัด (OVO salad) มานานกว่า 7 ปี ที่จังหวัดน่าน
    - โอวีโอสลัดเป็นร้านอาหารแนวสุขภาพ ที่สนับสนุนผักและผลไม้จากชาวบ้านภายในจังหวัดน่าน
    - โดยมีเป้าหมายหลักของร้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในแถบป่าเขา เพื่อลดการเผาป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพด แล้วส่งเสริมการปลูกผักสลัดออแกนิกแทน

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส