ชนะโชค ปรัชญาวุฒิรัตน์ cover photo
ชนะโชค ปรัชญาวุฒิรัตน์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

278 รีวิว

1 คอร์ส

ชนะโชค ปรัชญาวุฒิรัตน์
Assistant Business Development Manager ด้าน Project Strategy ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา และการบริหารจัดการโครงการ

  ประวัติโดยย่อ
  - Assistant Business Development Manager ด้าน Project Strategy ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
  - อดีต Senior Project Consultant ที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
  - มีประสบการณ์มากมายทั้งด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา และการบริหารจัดการโครงการ
  - ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก University of Kitakyushu ที่ประเทศญี่ปุ่น
  - ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

278 รีวิว

1 คอร์ส