จิตร์ลาภิศ ธนจักรพรรดิ cover photo
จิตร์ลาภิศ ธนจักรพรรดิ
จิตร์ลาภิศ ธนจักรพรรดิ
ผู้จบหลักสูตรเพชรพลอยจากสถาบันอัญมณีศาสตร์ GIA สหรัฐอเมริกา มีประสบการ์ณทำงานอยู่ในวงการค้าขายเพชรพลอยมาอย่างยาวนาน
นักอัญมณีศาสตร์จากสถาบัน GIA สหรัฐอเมริกา แผนกตรวจสอบอัญมณี แลปจีไอเอกรุงเทพฯ จบหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ Graduate Gemologist G.G. (Year 2000) อาจารย์สอนหลักสูตรเพชรสถาบันอัญมณี และเป็นวิทยากรสัมมนาให้ความรู้เรื่องเพชรที่ผ่านการปรับปรุง จัดโดย GIA Thailand

  ประวัติโดยย่อ
  - จบหลักสูตรเพชรพลอยจากสถาบันอัญมณีศาสตร์ GIA สหรัฐอเมริกา
  - นักอัญมณีศาสตร์จากสถาบัน GIA สหรัฐอเมริกา แผนกตรวจสอบอัญมณี แลปจีไอเอกรุงเทพฯ
  - อาจารย์สอนหลักสูตรเพชรสถาบันอัญมณี
  - วิทยากรสัมมนาให้ความรู้เรื่องเพชรที่ผ่านการปรับปรุง จัดโดย GIA Thailand
  - มีประสบการ์ณทำงานอยู่ในวงการค้าขายเพชรพลอยมาอย่างยาวนาน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส