เชฟใหม่ - พีระโรจน์ ศิริปัญจนะ cover photo
เชฟใหม่ - พีระโรจน์ ศิริปัญจนะ
เชฟใหม่ - พีระโรจน์ ศิริปัญจนะ
กูรูเชฟผู้มีประสบการณ์ในการทำอาหารมายาวนานและยังเป็นอาจารย์พิเศษทางด้านอาหารไทยชาววังร่วมสมัย
เชฟใหม่ ผู้ชื่นชอบการทำอาหารไทยในแบบฉบับชาววัง ด้วยการค้นคว้าความเป็นมาเป็นไปของแต่ละแห่ง ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ สู่การถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ สานต่ออาหารไทยสูตรชาววัง มิให้สูญหาย และสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ได้รับคัดเลือกลงนิตยสารสกุลไทย เรื่องการทําข้าวแช่ชาววัง และการทําขนมไทย รวมถึงลงนิตยสารการศึกษา-วัยรุ่น ในเรื่องการเรียนทางด้านอาหารและการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกจากบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชน ในการทําอาหารให้นักกีฬาทั่วโลกเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในงานกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ทางประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีโอกาสได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดอาหารในงานอีเวนท์ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัดมหาชน เป็นผู้สาธิตอาหารในรายการบ้านเลขที่ 55 ทางช่อง Health plus channel และ ผู้สาธิตอาหารในรายการ Foodtravel.TV เชฟด้านขนมไทยและอาหารว่างไทย เป็นผู้ควบคุมการทําอาหาร ให้กับรายการเชฟบุ๊คกุ๊กอาร์ต ทางกรีนแชแนล แกรมมี่ และยังเป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอนด้านอาหารและขนม และการงานพื้นฐานอาชีพประจําหมวดการงานเทคโนโลยีและอาชีพ (คหกรรม) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทางด้านอาหารไทยชาววังร่วมสมัย

    ประวัติโดยย่อ
    - เชฟอาหารไทย ระดับ Sous Chef ในห้องอาหารไทย Fine Dining ระดับต้น ๆ ของประเทศ ผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี
    - ด้วยความรักในอาหารไทยโบราณ และ ศึกษาค้นคว้าจากตำราดั้งเดิม ถอดมาเป็นบทเรียนถ่ายทอดสู่ผู้ที่สนใจ
    - และนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านอาหารไทยชาววัง และ อาหารไทยร่วมสมัยให้กับโรงเรียน และ สถาบันต่าง ๆ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส