เอกพล พงศ์สถาพร cover photo
เอกพล พงศ์สถาพร
เอกพล พงศ์สถาพร
วิทยากรพิเศษ บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด

  ประวัติโดยย่อ
  - ประธานกรรมการบริษัท ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในต่างประเทศ ได้แก่ บมจ.ไวส์โลจิสติกส์, Wice Logistics (Singapore) Pte Ltd., บริษัท จีพี อะไหล่ จำกัด
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในต่างประเทศ ได้แก่ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์, บมจ.ทิปโก้ฟูดส์, บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่, DHL Express (Vietnam)
  - ผู้บริหารทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Regional Sales Manager ของ DHL South Asia and Indochina, National Sales Manager ของ DHL Express ประเทศไทย, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน บมจ กรุงเทพผลิตเหล็ก, ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด นักวิเคราะห์การเงินและการตลาด หัวหน้าแผนกผลิต บริษัทในเครือ SCG
  - อาจารย์พิเศษในหลักสูตร MBA กว่า 10 สถาบัน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นวิทยากรให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันเอกชน เช่น Boston Network, P&P Consultant และ Omega Worldclass เป็นต้น
  - ที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับบริษัทชั้นนำ และ สตาร์ทอัพ กว่า 10 แห่ง
  - อดีตประธานนักศึกษาหลักสูตร SML1 ของสมาคม วปอ และเป็นนักศึกษาในหลากหลายหลักสูตร เช่น RCP DCP DLCP ABC ARM วบส PADA เป็นต้น

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส