วรภัทร์ สังข์น้อย (อาจารย์ตั้ม) cover photo
วรภัทร์ สังข์น้อย (อาจารย์ตั้ม)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

วรภัทร์ สังข์น้อย (อาจารย์ตั้ม)
นักวิชาการด้านการออกแบบแฟชั่น ผู้มีประสบการณ์ Fashion Retail จากสหราชอาณาจักร และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Retail Branding มากกว่า 15 ปี
อาจารย์วรภัทร์ สังข์น้อย หรืออาจารย์ตั้ม เป็นผู้ที่ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการผสมผสานความเชี่ยวชาญในฐานะนักออกแบบเสื้อผ้าผู้ชาย ร่วมกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญการด้านสื่อสารการตลาด ด้วยวุฒิปริญญาโท สาขาออกแบบแฟชั่น ในฐานะนักศึกษาทุนต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าผู้ชาย จาก University for the Creative Arts ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย Top 5 ด้านแฟชั่น ของสหราชอาณาจักร ร่วมกับประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Retail Assistant แบรนด์ Primark และอดีตผู้ช่วยสอน สาขาออกแบบแฟชั่น สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ซึ่งมีความถนัดในด้านการทำแพทเทิร์นเสื้อผ้า และการวาดรายละเอียดสำหรับตัดเย็บ กอปรกับวุฒิปริญญาโทและตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งสะสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการบริหารแบรนด์ พัฒนาและสร้างสรรค์งานสื่อสารการตลาด ให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และบัตรเครดิตกรุงไทย โดยรับผิดชอบงานบริหารภาพลักษณ์องค์กร โฆษณา สื่อออนไลน์ การเปิดตัวสินค้า การจัดกิจกรรมการตลาด งานแสดงสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีความถนัดในการวางแผนการสร้างแบรนด์ อาจารย์ตั้มเป็นผู้ที่สนใจรายละเอียดของสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว มีความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล ติดตามแนวโน้มใหม่ๆ และเข้าใจผู้บริโภค อาจารย์ตั้มมีความแข็งแกร่งในการผสมผสานศาสตร์ด้านการออกแบบแขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ การออกแบบแฟชั่น การออกแบบกราฟิก

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรี และโท จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประกาศนียบัตร สาขาออกแบบแฟชั่น จากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
  - นักศึกษาทุนต่างประเทศของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาออกแบบแฟชั่น จาก UCA University for the Creative Arts สหราชอาณาจักร
  - อดีตเป็นอาจารย์สอนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
  - อดีตเป็นผู้ช่วยสอนสาขาออกแบบแฟชั่น สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
  - อดีตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาด ที่ธนาคารกสิกรไทย บริษัทบัตรกรุงไทย หรือ KTC
  - อดีตเป็น Retail Assistant ห้างสรรพสินค้า Primark สหราชอาณาจักร
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส