สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ cover photo
สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

3 คอร์ส

สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
ผู้ก่อตั้ง Vcommerce ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้ง Vcommerce ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์
    - เจ้าของหนังสือขายดี "ขายของ ONLINE ด้วยมือถือเครื่องเดียว" และ "52 เทคนิคขายดีบน Facebook"
    - ปริญญาตรี สถาบันบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

3 คอร์ส