เกตุวดี Marumura cover photo
เกตุวดี Marumura

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

เกตุวดี Marumura
มอบแรงบันดาลใจ ไอเดียการตลาด รวมถึงวิธีการทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น

    ประวัติโดยย่อ
    - มอบแรงบันดาลใจ ไอเดียการตลาด รวมถึงวิธีการทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส