อภิศักดิ์  ลิมป์ธำรงกุล cover photo
อภิศักดิ์  ลิมป์ธำรงกุล

4.2 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

3 คอร์ส

อภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล
นักวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ประสบการณ์กว่า 20 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - นักวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ประสบการณ์กว่า 20 ปี
    - เจ้าของแฟนเพจ The technical man เพจเพื่อนนักลงทุน เพื่อการลงทุน

4.2 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

3 คอร์ส