อภิศักดิ์  ลิมป์ธำรงกุล cover photo
อภิศักดิ์  ลิมป์ธำรงกุล
อภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล
นักวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ประสบการณ์กว่า 20 ปี


    ประวัติโดยย่อ
    - นักวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ประสบการณ์กว่า 20 ปี
    - เจ้าของแฟนเพจ The technical man เพจเพื่อนนักลงทุน เพื่อการลงทุน