เอกราช ศรีศุภวิชากิจ cover photo
เอกราช ศรีศุภวิชากิจ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

152 รีวิว

1 คอร์ส

เอกราช ศรีศุภวิชากิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง รับผิดชอบงานในด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล งานด้านการศึกษา เช่น การเขียนบทความลงสื่อชื่อดังหลายสำนัก การทำ Podcast ร่วมกับสื่อที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย เช่น Finnomena มีประสบการณ์การให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้รับผิดชอบงานในด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
    - มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
    - มีประสบการณ์เขียนบทความลงสื่อชื่อดังหลายสำนัก การทำ Podcast ร่วมกับสื่อที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย เช่น Finnomena
    - มีประสบการณ์การให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

152 รีวิว

1 คอร์ส