มิชารี มุคบิล (Mishari Muqbil) cover photo
มิชารี มุคบิล (Mishari Muqbil)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

1 คอร์ส

มิชารี มุคบิล (Mishari Muqbil)
Open Data Evangelist, Founder of CoderDojo Thailand

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ร่วมก่อตั้ง CoderDojo ประเทศไทย
    - CEO, Proteus Ops (2015-2017)
    - Senior Systems Administrator, Kantana Animation Studios (2007-2008)
    - ปริญญาตรีสาขา Computer Science ที่ RMIT University ประเทศออสเตรเลีย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

1 คอร์ส