ศรัทธา สุวรรณชาตรี cover photo
ศรัทธา สุวรรณชาตรี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

762 รีวิว

13 คอร์ส

ศรัทธา สุวรรณชาตรี
อาจารย์พิเศษหลักสูตรด้านไอที ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ผู้สอนชื่อ นายศรัทธา สุวรรณชาตรี ชื่อเล่นชื่อ กุ๊ก จบการศึกษาระดับปริญญาโท Management of Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมถ่ายทอดความรู้จาก 1. เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด MS-Office, Excel, PowerPoint, PowerPoint Design, Data Visulization, Tableau, Power BI 2. ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาให้กับ โครงการวิทยาลัยในโรงงาน หลักสูตรด้านไอที 3 หลักสูตร มากกว่า 10 ปี 3. ประสบการณ์ตรงในการสอนหน้างานและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน Microsoft Office ให้กับ User ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 15 ปี จึงทำให้เห็นปัญหาอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกเรื่อง 4. ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการออกแบบงานนำเสนอของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับงานอบรมในคอร์สนี้ ตัวอย่างหลักสูตรที่เข้าอบรมและได้รับใบรับรอง 1) หลักสูตร Digital Marketing 4.0 สภาอุตสาหกรรม 2) หลักสูตร สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอล รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรม 3) หลักสูตร Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop 4) หลักสูตร Smart Factory Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจและสร้างความได้เปรียบสู่อุตสาหกรรม 4.0 สภาอุตสาหกรรม 5) หลักสูตร ITIL Foundation Certification and Workshop 6) หลักสูตร Advanced Network and System Security with Firewall Configuration เป็นต้น

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาโท  Management of  Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด MS-Office, Excel, PowerPoint, PowerPoint Design, Data Visulization, Tableau, Power BI
  - ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาให้กับ โครงการวิทยาลัยในโรงงาน หลักสูตรด้านไอที 3 หลักสูตร มากกว่า 10 ปี
  - ประสบการณ์ตรงในการสอนหน้างานและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน Microsoft Office ให้กับ User ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 17 ปี
  - ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่างๆของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับคอร์สเรียน

4.6 คะแนนเฉลี่ย

762 รีวิว

13 คอร์ส