ศรัทธา สุวรรณชาตรี cover photo
ศรัทธา สุวรรณชาตรี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,017 รีวิว

15 คอร์ส

ศรัทธา สุวรรณชาตรี
อาจารย์พิเศษหลักสูตรด้านไอที ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ผู้สอนชื่อ กุ๊ก-ศรัทธา สุวรรณชาตรี จบการศึกษาปริญญาโท สาขา MIT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาโท สาขา MIT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด Data Visualization, Power BI, Tableau, Excel , PowerPoint Design มากกว่า 10 คอร์ส - ประสบการณ์เป็นวิทยากรการทำ Data Visualization , อาจารย์พิเศษโครงการวิทยาลัยในโรงงานหลักสูตรด้านไอทีมากกว่า 10 ปี - ประสบการณ์ดูแลระบบไอทีในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่างๆของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับคอร์สเรียน ตัวอย่างหลักสูตรที่เข้าอบรมและได้รับใบรับรอง - หลักสูตร Digital Marketing 4.0 สภาอุตสาหกรรม - หลักสูตร สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอล รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรม - หลักสูตร Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop - หลักสูตร Smart Factory Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจและสร้างความได้เปรียบสู่อุตสาหกรรม 4.0 สภาอุตสาหกรรม - หลักสูตร ITIL Foundation Certification and Workshop - หลักสูตร Advanced Network and System Security with Firewall Configuration เป็นต้น

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาโท สาขา MIT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด Data Visualization, Power BI, Tableau, Excel , PowerPoint Design มากกว่า 10 คอร์ส
  - ประสบการณ์เป็นวิทยากรการทำ Data Visualization , อาจารย์พิเศษโครงการวิทยาลัยในโรงงานหลักสูตรด้านไอทีมากกว่า 10 ปี
  - ประสบการณ์ดูแลระบบไอทีในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
  - ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่างๆของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับคอร์สเรียน

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,017 รีวิว

15 คอร์ส