สมเกียรติ สุขเสรีกุล (iSalaryman) cover photo
สมเกียรติ สุขเสรีกุล (iSalaryman)
สมเกียรติ สุขเสรีกุล (iSalaryman)
เซียนหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน iSalaryman

  เรียกผมว่า iSalaryman บอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ ชีวิตมนุษย์เงินเดือน พนักงาน office ย่านสีลม และเป็นนักลงทุนอิสระ แนวเก็งกำไร ด้วย Technical Analysis และเป็นนักเขียน เจ้าของหนังสือ "เล่นหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน" และเป็น Blogger http://www.iSalaryman.com/ และเป็นวิทยากร บรรยายการลงทุนสไตล์มนุษย์เงินเดือนเล่นหุ้น


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เขียนหนังสือ "เล่นหุ้น สไตล์มนุษย์เงินเดือน"
  - วิทยากรด้านการลงทุนในหุ้นของ Stock2morrow
  - พนักงานประจำที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นในขณะเดียวกัน
  - เจ้าของแฟนเพจชื่อดัง iSalaryman Trader เพจที่มอบความรู้ในการลงทุนสไตล์มนุษย์เงินเดือน