กนกไรวินท์ บุรินทร์นันท์ (อ.เจี๊ยบ) cover photo
กนกไรวินท์ บุรินทร์นันท์ (อ.เจี๊ยบ)
กนกไรวินท์ บุรินทร์นันท์ (อ.เจี๊ยบ)
นักบัญชี นักวางระบบบัญชี และที่ปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีทั้งระบบ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้บริหารสำนักงานบัญชี บริษัท เยลโล่แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
    - ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
    - ที่ปรึกษาบัญชีภาษีให้กับองค์กรต่างๆมากมาย
    - นักวางระบบบัญชี และนักวางแผนภาษี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส