เกรียงยศ อุยเหินนภา cover photo
เกรียงยศ อุยเหินนภา
เกรียงยศ อุยเหินนภา
นักการตลาดดิจิตอลชื่อดัง ผู้ก่อตั้ง Online Marketing Thailand


    ประวัติโดยย่อ
    - นักการตลาดดิจิตอลชื่อดัง
    - ผู้แต่งหนังสือ "ปั้นมดให้ดัง ให้ตังค์วิ่งตาม"
    - ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลแก่บริษัทชั้นนำมากมาย
    - ผู้ก่อตั้ง Online Marketing Thailand