วรรณธวัช คงมั่น cover photo
วรรณธวัช คงมั่น
วรรณธวัช คงมั่น
ผลิตงาน Custom รถเหล็กส่งขายทั่วโลก
วรรณธวัช คงมั่น เอก (Dj,Modeller) เจ้าของ Page,instagram,Youtube "Manga Garage" ชื่นชอบและหลงใหลโมเดลรถคันเล็กๆ หรือรถเหล็กมาตั้งแต่เด็กๆ มีความคิดว่าถ้าเราสามารถตกแต่งหรือดัดแปลงเจ้ารถเหล็กแบบนี้ได้ก็คงดีไม่น้อย จบการศึกษาทางด้านศิลปะตั้งแต่ระดับ ปวช,ปวส เพาะช่าง, และปริญญาตรีทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และทำงานฝึกงานทางด้านการออกแบบของเล่น และได้นำการทำโมเดลรถเหล็กมาพัฒนาและฝึกฝนฝีมือมาเรื่อยจนสามารถทำเป็นอาชีพเสริมและเขียนบทความและทำช่อง online ที่ถ่ายทอดความรู้ให้อีกหลายคนสนใจการทำโมเดลดัดแปลงแต่งรถเหล็กหรือที่เรียกว่า Diecast Custom

  ประวัติโดยย่อ
  - ผลิตงาน Custom รถเหล็กส่งขายทั่วโลก
  - มีผลงาน custom นับ 100 ผลงาน
  - จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรม Product Design
  - จับ Airbrush ตั้งแต่อายุ 14
  - เจ้าของแฟนเพจ "Manga Garage"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส