ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ cover photo
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล

  ประวัติโดยย่อ
  - CEO & Founder Perfect Training Group
  - Leadership & People Management Expert
  - Learning & Development Professional
  - Digital Capability Facilitator
  - Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
  - Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
  - Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
  - Bachelor of Public Administration (HRM)
  - Bachelor Business Administration Program (Marketing)
  - Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
  - Certified Situational Leadership (USA)
  - Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
  - Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
  - Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
  - Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส