ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ cover photo
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

9 คอร์ส

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล

  ประวัติโดยย่อ
  - CEO & Founder  Perfect Training Group
  - Leadership & People Management Expert
  - Learning & Development Professional
  - Digital Capability Facilitator
  - Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
  - International Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
  - International Certified Neuro Leadership (USA)
  - International Certified Situational Leadership (USA)
  - International Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
  - International Certified Design Thinking (Stanford d.school)
  - International Certified Critical Thinking (RIT,Australia)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

9 คอร์ส