อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์, CMT, CFTe cover photo
อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์, CMT, CFTe

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์, CMT, CFTe
เจ้าของแฟนเฟจ "Lucid Trader" ประสบการณ์ลงทุนในตลาดกว่า 10 ปี
• ประสบการณ์ในตลาด 10 ปี • ประวัติการทำงาน : Technical Analyst Financial Certificate • Chartered Market Technician program (CMT), Level 3 • Certified Financial Technician (CFTe) • Certified Investment and Securities Analyst program (CISA), Level 1

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ในตลาด 10 ปี
  - เจ้าของแฟนเฟจ "Lucid Trader"
  - การทำงาน : Technical Analyst
  - CMT Level 3
  - CFTe
  - CISA Level 1

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส