ตุลย์ เล็กอุทัย cover photo
ตุลย์ เล็กอุทัย
ตุลย์ เล็กอุทัย
สถาปนิก และนักสื่อสารด้วยภาพประสบการณ์กว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้ง Pictures Talk และ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักสื่อสารด้วยภาพอาชีพนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา หรือ IFVP

  ประวัติโดยย่อ
  - สถาปนิก และนักสื่อสารด้วยภาพประสบการณ์กว่า 10 ปี
  - ผู้ก่อตั้งบริษัท สาระภาพ จำกัด หรือ Pictures Talk
  - ผู้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดโคโมดา ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ ตกแต่งภายใน
  - คณะกรรมการบริหารสมาคมนักสื่อสารด้วยภาพอาชีพนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา หรือ IFVP
  - ผลงานเขียนหนังสือ the world of visual facilitation

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส