MIG Inter สอนภาษาเยอรมัน cover photo
MIG Inter สอนภาษาเยอรมัน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

9 คอร์ส

MIG Inter สอนภาษาเยอรมัน
ครูสอนภาษาเยอรมันประสบการณ์ 7 ปี เจ้าของบริษัทแปลภาษาเยอรมัน
ครูสอนเยอรมันประสบการณ์ 7 ปี เรียนจบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาเยอรมัน) จากประเทศเยอรมัน ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ประเทศเยอรมัน รวมถึงเป็นเจ้าของบริษัท เอ็มไอจี อินเตอร์ รับแปลภาษาเยอรมัน

  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์การใช้ภาษาเยอรมันกว่า 7 ปี
  - เรียนจบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาเยอรมัน) ที่ Mannheim, Germany
  - ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ Regensburg, Germany
  - เป็นเจ้าของบริษัท เอ็มไอจี อินเตอร์ รับแปลภาษาเยอรมัน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

9 คอร์ส