สิริษา แสงไชย cover photo
สิริษา แสงไชย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส

สิริษา แสงไชย
โค้ชด้านการบริหารจัดการ พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ SME และบริษัทข้ามชาติ
สิริษา แสงไชย, PCC, MBA, CPM (Coach Sis) การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์ Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ Facebook page: @coachsis.sch

  ประวัติโดยย่อ
  - การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
  - Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
  - โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
  - ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  - Facebook page: @coachsis.sch

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส