ชัยเศรษฐ์ แซ่ตั้ง cover photo
ชัยเศรษฐ์ แซ่ตั้ง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

132 รีวิว

1 คอร์ส

ชัยเศรษฐ์ แซ่ตั้ง
นักลงทุนอิสระสไตล์ System Trading; วิทยากรการลงทุนด้าน Technical Analysis

    ประวัติโดยย่อ
    - นักลงทุนอิสระสไตล์ System Trading
    - เจ้าของแฟนเพจ Amibroker Platform เพจให้ความรู้เรื่องการใช้งาน Amibroker และเขียน Code เบื้องต้น
    - วิทยากรการรับเชิญรายการ เม่าปีกเหล็ก
    - วิทยากรการลงทุนด้าน Technical Analysis

4.6 คะแนนเฉลี่ย

132 รีวิว

1 คอร์ส