ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์ cover photo
ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประสบการณ์มากกว่า 21 ปีในการทำงานระดับผู้จัดการให้กับบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม
  - ผู้ก่อตั้งบริษัท สกินแล็บ เอเชีย จำกัด
  - วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วท.ม. (เภสัชวิทยา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส