อัสมา แวโน๊ะ (ครูอัส) cover photo
อัสมา แวโน๊ะ (ครูอัส)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

290 รีวิว

10 คอร์ส

อัสมา แวโน๊ะ (ครูอัส)
ที่ปรึกษาทางธุรกิจและติวเตอร์บัญชีประสบการณ์กว่า 10 ปี
ความรู้บัญชี เป็นอีกคุณสมบัติของเจ้าของกิจการ วันนี้เราได้ทำสื่อการสอน ที่สามารถทำให้บัญชี "จากที่เคยยาก....ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย" เจ้าของกิจการได้นำใปใช้ให้มีกำไรสูงสุด

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของ Facebook Fanpage บัญขีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ
  - เจ้าของสถาบัน เด็กบัญชีติวเตอร์ และ 29 Training
  - ติวเตอร์บัญชี ภาษี การทำธุรกิจ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
  - ปริญญาตรี การบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Stamford International University (เกียรตินิยม)
  - ปริญญาโท วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

290 รีวิว

10 คอร์ส