อัสมา แวโน๊ะ (ครูอัส) cover photo
อัสมา แวโน๊ะ (ครูอัส)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

208 รีวิว

9 คอร์ส

อัสมา แวโน๊ะ (ครูอัส)
ที่ปรึกษาทางธุรกิจและติวเตอร์บัญชีประสบการณ์กว่า 10 ปี

  ความรู้บัญชี เป็นอีกคุณสมบัติของเจ้าของกิจการ วันนี้เราได้ทำสื่อการสอน ที่สามารถทำให้บัญชี "จากที่เคยยาก....ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย" เจ้าของกิจการได้นำใปใช้ให้มีกำไรสูงสุด


  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์
  - เจ้าของสถาบัน 29 Training
  - ติวเตอร์บัญชีประสบการณ์กว่า 10 ปี
  - ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีต้นทุน (เกียรตินิยม)
  - ป.โท Stamford International University MBA บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
  - ป.โท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

208 รีวิว

9 คอร์ส