นายธนภัทร อิทธิเวชช์ cover photo
นายธนภัทร อิทธิเวชช์
นายธนภัทร อิทธิเวชช์
Digital Marketing Director และมีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 6 ปี
Digital Marketing Director และมีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 6 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - Digital Marketing Director
    - มีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 6 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส