พัชรพร พ่อค้าชำนาญ (โค้ชน้ำหอม) cover photo
พัชรพร พ่อค้าชำนาญ (โค้ชน้ำหอม)
พัชรพร พ่อค้าชำนาญ (โค้ชน้ำหอม)
ผู้ฝึกสอนกีฬาสแต็คทีมชาติไทย มีประสบการณ์ทางด้านกีฬาสแต็คมากกว่า 10 ปี
พัชรพร พ่อค้าชำนาญ หรือโค้ชน้หอม ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสแต็คทีมชาติไทย มีประสบการณ์ทางด้านกีฬาสแต็คมากกว่า 10 ปี โดยเป็นตัวแทนนักกีฬาสแต็คทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลกและชิงแชมป์เอเชีย (ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย) รวมทั้งยังเคยครองสถิติประเทศไทยในการเล่นประเภทเดี่ยวรูปแบบ 3-3-3 ในช่วงปี 2011 นอกจากนี้โค้ชน้ำหอมสำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งจากประสบการณ์ทั้งทางด้านกีฬาสแต็ค และจากการที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงทาให้โค้ชน้ำหอม เป็นผู้ควบคุมและออกแบบคลาสการเรียนการสอนของ Stackdio by Coach Namhom ซึ่งมั่นใจว่าการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์กับกีฬาสแต็ค จะเป็นการตอบโจทย์ในการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและการทางานของกล้ามเนื้อให้ดียิ่งขึ้น ด้านการศึกษา ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านกีฬาสแต็ค ตัวแทนนักกีฬาสแต็คทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี 2011) และชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทย (ปี 2013) ประเทศมาเลเซีย (ปี 2015) และประเทศสิงคโปร์ (ปี 2017) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเดี่ยวและทีม จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทย (ปี 2013) และประเทศมาเลเซีย (ปี 2015) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย (ปี 2011) ตำแหน่งงานปัจจุบัน วิทยากรและผู้ฝึกสอนกีฬาสแต็คทีมชาติไทย ผู้ออกแบบและควบคุมคลาสการเรียนการสอนของ Stackdio by Coach Namhom อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรและผู้ฝึกสอนกีฬาสแต็คทีมชาติไทย
    - ผู้ออกแบบและควบคุมคลาสการเรียนการสอนของ Stackdio by Coach Namhom
    - อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
    - ตัวแทนนักกีฬาสแต็คทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี 2011) และชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทย (ปี 2013) ประเทศมาเลเซีย (ปี 2015) และประเทศสิงคโปร์ (ปี 2017)

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส