เฉลิมรัช ผลนา cover photo
เฉลิมรัช ผลนา
เฉลิมรัช ผลนา
Senior Network and System Analytics Engineer
มีประสบการทำงานด้านโซลูชั่นระบบเครือข่าย, ความปลอดภัยระบบเครือข่าย, Robotic process automation และ Business Intelligence รวมทั้งประสบการณ์สอน Automation anywhere, Tableau, Alteryx, Splunk รวมทั้งวิชา Introduction to data networking ประวัติการทำงาน - Network Engineer บริษัท The Communication Solution - Network and System Analytics Engineer บริษัท STelligence - Senior Network and System Analytics Enigneer บริษัท STelligence ประวัติการศึกษา 2013 Master of Science (Information technology), King Mongkut’s university of technology 2009 Bachelor of Science (Information and communication technology, Mahidol University

    ประวัติโดยย่อ
    - Senior Network and System Analytics Engineer
    - ประสบการทำงานด้านโซลูชั่นระบบเครือข่าย, ความปลอดภัยระบบเครือข่าย, Robotic Process Automation และ Business Intelligence
    - ประสบการณ์สอน Automation Anywhere, Tableau, Alteryx, Splunk รวมทั้งวิชา Introduction to Data Networking

2.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส