ปลายฟ้า กุลตรัยลักษณ์ (ครูเเยม) cover photo
ปลายฟ้า กุลตรัยลักษณ์ (ครูเเยม)
ปลายฟ้า กุลตรัยลักษณ์ (ครูเเยม)
Executive Instructor & Partner Bake Time Studio

    ประวัติโดยย่อ
    - Executive Instructor & Partner Bake Time Studio
    - Intermediate Pastry Le Cordon Bleu Dusit Culinary School

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส