ปภังกร เจียมตน (มิกซ์) cover photo
ปภังกร เจียมตน (มิกซ์)
ปภังกร เจียมตน (มิกซ์)
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Senior Business intelligence) และเป็น Founder & CEO เจ้าของเพจ Datacookie

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปัจจุบันเป็น Senior Business intelligence, Kerry Express Thailand
  - และเป็น Founder & CEO, Datacookie
  - มีประสบการณ์ทำงานเป็น Project Engineer (Intern), J&J thailand
  - อดีต CP management trainee
  - อดีต Founder, Gatpatshortnote
  - เป็นผู้เขียนหนังสือ "พิชิต GAT เชื่อมโยง 150 คะแนนเต็ม"
  - อดีต System analyst, CP group
  - อดีต Business intelligence specialist, Central Retail

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส