ธีระ รอดประพัฒน์ cover photo
ธีระ รอดประพัฒน์
ธีระ รอดประพัฒน์
Graphic Designer มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 13 ปี ในการออกแบบและการใช้ Adobe Illustrator


    ประวัติโดยย่อ
    - กราฟฟิค-อาร์ตไดเร็คเตอร์
    - Graphic Designer มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 13 ปี ในการออกแบบและการใช้ Adobe Illustrator