รสรินทร์ คามภีร์ (ครูลินนี่) cover photo
รสรินทร์ คามภีร์ (ครูลินนี่)
รสรินทร์ คามภีร์ (ครูลินนี่)
ครูสอน 3D Pens and Modeling และ K-Soft Skills จากโรงเรียนโรโบทิซาร์ อคาเดมี
เชี่ยวชาญการสอนด้าน 3D Pens and Modeling และ K-Soft Skills สำหรับเด็ก ครูผู้สอนหลักและออกแบบสูตรด้าน STEAM Robotic and Coding และมีประสบการณ์ด้านการสอนนักเรียนระดับ Elementary and high school ให้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ เช่น Wellington College Bangkok, King's College International School Bangkok, PC GREEN International Kindergarten and Nursery, Harrow International School Bangkok, International School Eastern Seaboard และผ่านกาทดสอบจาก Lego Education Denmark เพื่อเป็นผู้ที่สามารถจัดสอนหลักสูตรจาก Lego Education ได้ และเป็นกรรมการสำหรับจัดการแข่งขัน First LEGO League ได้อย่างเป็นทางการ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญการสอนด้าน 3D Pens and Modeling และ K-Soft Skills สำหรับเด็ก
    - ครูผู้สอนหลักและออกแบบสูตรด้าน STEAM Robotic and Coding

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส