ภูมภัสส์ รุ่งราษี cover photo
ภูมภัสส์ รุ่งราษี

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

2 คอร์ส

ภูมภัสส์ รุ่งราษี

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีม การบริหาร และความรู้การเงินการลงทุนมากกว่า 7 รุ่น มากกว่า 500 คน
    - วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช บรรยายให้บริษัทชั้นนำของประเทศไทย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

2 คอร์ส