เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป cover photo
เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
นักเขียนและวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในด้านพัฒนาภาวะผู้นำและการอ่านคน

  ประวัติโดยย่อ
  - นักเขียนและวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในด้านพัฒนาภาวะผู้นำและการอ่านคน
  - ผู้แต่งหนังสือกว่า 50 เล่ม อาทิ "เล่าเรื่องสามก๊ก ฉบับคนรุ่นใหม่" "ไม่เก่งก็สำเร็จได้ด้วยวิถีเล่าปี่" "กลยุทธ์ซุนกวน ชนะได้ไม่ต้องเหนื่อย"
  - วิทยากรอบรมด้านการบริหารและการพัฒนาตัวเองให้แก่บริษัทชั้นนำของไทย
  - ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส