ธงทัย ตีรณะชัยดีกุล (พี่มิกกี้) cover photo
ธงทัย ตีรณะชัยดีกุล (พี่มิกกี้)
ธงทัย ตีรณะชัยดีกุล (พี่มิกกี้)
"พี่มิกกี้" นักเขียนคอลัมน์ “ห้องเรียนนอกตำรา” และ “สอนศาสตร์” นิตยสารปลูก โดย www.trueplookpanya.com
การศึกษา วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์ ติวเตอร์ออนไลน์ Online Education Unit, KPN ACADEMY ติวเตอร์และหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถาบันกวดวิชา MUTUTOR ติวเตอร์สถาบันกวดวิชา RAC อาจารย์พิเศษและวิทยากรโครงการติววิชาเคมี โรงเรียนรัฐและเอกชนทั่วประเทศ นักเขียนคอลัมน์ “ห้องเรียนนอกตำรา” และ “สอนศาสตร์” นิตยสารปลูก โดย www.trueplookpanya.com

    ประวัติโดยย่อ
    - นักเขียนคอลัมน์ “ห้องเรียนนอกตำรา” และ “สอนศาสตร์” นิตยสารปลูก โดย www.trueplookpanya.com
    - ติวเตอร์ออนไลน์ Online Education Unit, KPN ACADEMY
    - อาจารย์พิเศษและวิทยากรโครงการติววิชาเคมี โรงเรียนรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส