ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้) cover photo
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)
ผู้ก่อตั้ง MindDoJo ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรขนาดใหญ่
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หรือ "อาจารย์จี้" คือผู้ประกอบการและเป็นนักสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่ก่อตั้งบริษัทมายด์ โดโจ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง "อาจารย์จี้" เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรขนาดใหญ่ โดยตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา "อาจารย์จี้" และทีมได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้และได้ดำเนิน Workshop ให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม การเงิน, ประกัน, พลังงาน, การสื่อสารโทรคมนาคม, องค์กรเภสัชกรรมและองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย ด้วยความเชื่อที่ว่า Idea เป็นแค่จุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรม "อาจารย์จี้" จึงสามารถช่วยองค์กรได้ในหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างความมั่นใจเชิงความคิดสร้างสรรค์ในสายงานจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดให้กับองค์กร ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ "อาจารย์จี้" มีความสามารถในการช่วยองค์กรขยายกิจการ โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม และการสร้างโครงการนวัตกรรมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดสูง จากพื้นฐานการศึกษาของ "อาจารย์จี้" ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสายชีววิทยาและสายบริหารจัดการธรุกิจ จึงทำให้ "อาจารย์จี้" สามารถเข้าใจทั้งทางด้านธุรกิจและโจทย์ในการสร้างนวัตกรรม ก่อนหน้าที่จะได้ผ่านประสบการณ์งานที่หลากหลายทั้งการทำงานในอุตสาหกรรมประกัน, การเงินและเคมีเกษตร นอกจากนั้นด้วย "อาจารย์จี้" เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลาถึง 15 ปี "อาจารย์จี้" จึงสามารถถ่ายทอดหลักสูตรและให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถสนทนาภาษาฝรั่งเศสและเข้าใจภาษาลาตินได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยและพื้นฐานสำคัญที่ทำให้งานของ "อาจารย์จี้" และบริษัทมายด์ โดโจ พร้อมรองรับความต้องการที่หลากหลายในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคปัจจุบันและอนาคต

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
    - ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
    - ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
    - ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส