จิตสุภา อุทัยรัตน์ cover photo
จิตสุภา อุทัยรัตน์
จิตสุภา อุทัยรัตน์
อดีตพนักงาน Google และเป็น Google Certified Trainer และมีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือ และในการสอนมากว่า 10 ปี
Managing Director and Project Manager บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท คูโดสิซ จำกัด การศึกษา - Integrated Marketing Communication (IMC), Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย (ปริญญาโท) - Bachelor of Business Administration, Marketing, Kasetsart University, Thailand (ปริญญาตรี) ประวัติและผลงาน - Co-Founder & Managing Director (MD) ที่บริษัท คูโดสิซ จำกัด และ EduTech Thailand - Project Manager โครงการ Google for Education ให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณา Google Ad และ การบริหารจัดการเอเจนซี่โฆษณา - ทำงานบริษัท Google สิงคโปร์ และประเทศไทย ในตำแหน่ง SMB Advertiser Acquisition Manager Thailand และ Ad Account Strategist มากว่า 5 ปี - หัวหน้าโครงการ Thai Business Go Online ของ Google เพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยทำการตลาดออนไลน์และขายสินค้าได้ - ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์การตลาดด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยี (Marketing Analytics) - ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน และวิทยากรอบรม Google Apps และผ่านการรับรองด้วย Google Apps for Education Certified Trainer - ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรสำหรับโครงการ Google for Education และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นๆ ของ Google - วิทยากรบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยี Cloud Computing ให้กับภาครัฐบาลและธุรกิจ - วิทยากรบรรยาย Computational Thinking, Design Thinking และ Digital Citizenship - ทำงานบริษัท Procter & Gamble (P&G) ประเทศไทย ในตำแหน่ง Account Manager ดูแลกลุ่มธุรกิจร้านค้าขนาดกลาง และ Purchasing Assistant ในส่วนแพ็คเกจจิ้ง มากว่า 4 ปี ความเชี่ยวชาญ - เพิ่มยอดขายและเทคนิคกระตุ้นให้คนเข้าร้านด้วยการตลาดผสมผสาน Omni Channel - Digital Literacy and citizenship - Digital Marketing & E-commerce - การตลาดออนไลน์ลักษณะ Near Me Experience - ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายด้วย OKR - การทำสติกเกอร์ LINE สำหรับเด็กและคนทั่วไป - Graphic Design เบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ และสำหรับเด็ก - การใช้เครื่องมือออนไลน์ Google ในการทำงานและการเรียนการสอน เกี่ยวกับบริษัท บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google รายเดียวในประเทศไทย โดยผู้สอนที่เป็นอดีตพนักงาน Google และเป็น Google Certified Trainer และมีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือ และในการสอนมากว่า 10 ปี ทั้งยังได้อบรมครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศมากว่า 300,000 คน

  ประวัติโดยย่อ
  - อดีตพนักงานบริษัท Google ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ด้าน Digital Marketing
  - อดีตพนักงานบริษัท Proctor & Gamble ประเทศไทยในตำแหน่ง Account Manager ดูแลกลุ่มธุรกิจร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก และงานด้านการจัดซื้อในส่วนของบรรจุภัณฑ์
  - Google for Education Certified Partner มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือ G Suites และในการสอนมากว่า 10 ปี ทั้งยังได้อบรมครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศมากว่า 300,000 คน 
  - ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรสำหรับโครงการ Google for Education และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นๆ ของ Google 
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณา Google Ads, Digital Marketing, Near-me experience marketing เกี่ยวกับบริษัท บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google รายเดียวในประเทศไทย
  - อดีตพนักงาน Google และเป็น Google Certified Trainer และมีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือ และในการสอนมากว่า 10 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส