สนทนา นรินทร์ cover photo
สนทนา นรินทร์
สนทนา นรินทร์

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาโท HROD มหาวิทยาลัยบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    - ได้รับการรับรองการเป็นโค้ช ระดับ ACC (Associate Certified Coach) จาก ICF (International Coach Federation)
    - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง VP-Learning and Development บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส