สูตรไก่เกาหลี ไก่ทอดเงินล้าน cover photo
สูตรไก่เกาหลี ไก่ทอดเงินล้าน
สูตรไก่เกาหลี ไก่ทอดเงินล้าน
เพจให้ความรู้ด้านการสร้างธุรกิจ สร้างอาชีพจากการขายเมนูไก่ทอดต่าง ๆ

    ประวัติโดยย่อ
    - เพจให้ความรู้ด้านการสร้างธุรกิจ สร้างอาชีพจากการขายเมนูไก่ทอดต่าง ๆ

4.0 คะแนนเฉลี่ย

5 คอร์ส