สุรเชษฐ์ เศรษฐพัชรกุล (เคน) cover photo
สุรเชษฐ์ เศรษฐพัชรกุล (เคน)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

1 คอร์ส

สุรเชษฐ์ เศรษฐพัชรกุล (เคน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ Price และ Volume เจ้าของเพจ "ทำกำไรหุ้นด้วยราคาและวอลลุ่ม" by PV Trader

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของเพจ "อ่านใจรายใหญ่ ด้วย ราคา&วอลลุ่ม" by PV Trader
  - จบการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการเงินและการธนาคาร
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 TFEX Derivative Star (2015)
  - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 CIMB Stock Challenge (2014)
  - 4 ทีมสุดท้าย CFA Research Challenge (2015)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

1 คอร์ส