สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์ cover photo
สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

77 รีวิว

3 คอร์ส

สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์
นักธุรกิจ เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสอง


    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    - ----เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสอง "อู๋ออโต้"
    - ----เจ้าของแฟนเพจ "เฮียอู๋"

4.5 คะแนนเฉลี่ย

77 รีวิว

3 คอร์ส