สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์ cover photo
สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

159 รีวิว

5 คอร์ส

สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์
นักธุรกิจ / วิทยากร

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  - เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสอง "อู๋ออโต้"
  - Facebook Page และ Youtube ชื่อ "เฮียอู๋"
  - นักธุรกิจ พิธีกร และ วิทยากร

4.5 คะแนนเฉลี่ย

159 รีวิว

5 คอร์ส