ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต cover photo
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

4.8 คะแนนเฉลี่ย

53 รีวิว

7 คอร์ส

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบงาน HR และเจ้าของผลงานเขียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 15 เล่ม
ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563) Certified OKR Professional วิทยากรผู้สอนหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์ และออกแบบเครื่องมือการประเมินผลสัมภาษณ์ และการทดสอบผู้สมัครงานให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานให้กับองค์กรภาคเอกชน นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนมากกว่า 15 เล่ม - Youtuber และ Podcaster เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาภาวะผู้นำ และเรื่องอื่นมากกว่า 300 เรื่อง และเขียนบทความเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร การสัมภาษณ์ และเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายให้กับวารสาร HR Society ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

    ประวัติโดยย่อ
    - Certified OKR Professional
    - ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)
    - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
    - นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม

4.8 คะแนนเฉลี่ย

53 รีวิว

7 คอร์ส