คณาธิป สุนทรรักษ์ (ลูกกอล์ฟ) cover photo
คณาธิป สุนทรรักษ์ (ลูกกอล์ฟ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

213 รีวิว

6 คอร์ส

คณาธิป สุนทรรักษ์ (ลูกกอล์ฟ)
เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ANGKRIZ
ครูลูกกอล์ฟ เจ้าของสถาบัน ANGKRIZ ซึ่งเชื่อว่า ทัศนคติที่ดีบวกกับความลุ่มหลงต่อภาษา จะเท่ากับความรู้ที่ไร้ขีดจำกัด เทคนิคที่ครูลูกกอล์ฟสอน มาจากประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี และการทำรายการ LoukGolf's English Room กว่า 230 ตอน การเรียนกับ ANGKRIZ นั้นจะต้องได้ทั้งความรู้และความสนุก ครูลูกกกอล์ฟ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย รับรางวัล EF Excellence Award in Language Teaching 2019 ที่ New York ซึ่งครูลูกกอล์ฟคือ หนึ่งใน 13 ผู้ชนะที่ถูกคัดเลือกจากครูสอนภาษากว่า 900 ทั่วโลก

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ANGKRIZ ประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี
  - เจ้าของรายการสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง LoukGolf's English Room สอนมาแล้วกว่า 230 ตอน
  - 1 ใน 13 ผู้ชนะรางวัล EF Excellence Award in Language Teaching 2019 ที่ New York, USA คัดเลือกจากครูสอนภาษากว่า 900 คนทั่วโลก
  - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  - ปริญญาโท สาขา Theatre Directing จาก University of Essex, London, UK

4.8 คะแนนเฉลี่ย

213 รีวิว

6 คอร์ส