บันชา ศรีวงศ์ราช cover photo
บันชา ศรีวงศ์ราช

5.0 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส

บันชา ศรีวงศ์ราช
ศิลปินสีน้ำฝีมือชั้นแนวหน้าของประเทศ
อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ปรมาจารย์ศิลปินสีน้ำชั้นนำ โดยได้รับการยอมรับจาก IWS (International Watercolor Society) อาจารย์ได้รับรางวัลมากมายในการประกวดผลงานสีน้ำ ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานของอาจารย์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ความสามารถพิเศษในงานศิลปะของอาจารย์ก็คือ การสร้างสรรค์ผลงานโดยแปรเปลี่ยนวัตถุหรือทิวทัศน์ให้เป็นผลงานศิลปะที่งดงามและจับใจดั่งบทกวีโรแมนติก ด้วยเหตุนี้ผลงานของอาจารย์จึงครองหัวใจของผู้ชื่นชมงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ

    ประวัติโดยย่อ
    - ปรมาจารย์สีน้ำระดับแนวหน้าของประเทศไทย และในระดับสากล
    - ศิลปินสีน้ำผู้ได้รับการยอมรับโดย สมาคมสีน้ำนานาชาติ (IWS)
    - ศิลปินสีน้ำผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส