ชินานันท์ สิงห์สาธร cover photo
ชินานันท์ สิงห์สาธร
ชินานันท์ สิงห์สาธร
ครูเก๋ ติวสาธิต ป.1 (เครือสาธิต+เครือคาทอลิก)

  ประวัติโดยย่อ
  - ครูสอนเตรียมความพร้อมและเชาว์ปัญญา ฝึกไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ น้อง ๆ ปฐมวัย
  - จบการศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประสบการณ์สอนเชาว์ปัญญาติวน้องๆ มากกว่า 10 ปี (2553-ปัจจุบัน)
  - ผลงานน้องๆ สอบติด ป.1 มากกว่า 100 คน (เครือสาธิต+เครือคาทอลิก)
  - เจ้าของผลงาน ของเล่น "จับคู่ จิ๊กซอ บ้านคิดดี้"
  - เจ้าของwebsite: www.Baankiddy.com
  - เจ้าของ Facebook Fanpage ติวสาธิตฯ เรียนเชาว์ปัญญาผ่านการเล่น

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส