สุนทรี เจียระนันท์ (คุณป้าเม่า) cover photo
สุนทรี เจียระนันท์ (คุณป้าเม่า)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

สุนทรี เจียระนันท์ (คุณป้าเม่า)
อดีตผู้ช่วยผู้บริหารหลายองค์กร ที่ลาออกมาลงทุนหุ้น ความรู้จากศูนย์สู่พอร์ตหลักสิบล้าน และ YouTuber ให้ความรู้เรื่องการลงทุน
อดีตผู้ช่วยผู้บริหารหลายองค์กร ที่ลาออกมาลงทุนหุ้น ความรู้จากศูนย์สู่พอร์ตหลักสิบล้าน และ YouTuber ให้ความรู้เรื่องการลงทุน โดยมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทเอกชนตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารหลายองค์กรประมาณ 30 ปี ลงทุนในหุ้นแนว VI ประมาณ 12 ปี สอนลงทุนในหุ้นแนวพื้นฐาน อ่านกราฟเทคนิคส่วนตัวประมาณ 7 ปี สอนลงทุนในหุ้นแนวพื้นฐาน อ่านกราฟเทคนิคออนไลน์สดผ่าน ZOOM เป็น YouTuber ช่อง คุณป้าเม่า-เล่าเรื่องหุ้น มีสมาชิก 88.4K จำนวนครั้งที่ชม 7.2M Views และมีจำนวนคลิปเล่าเรื่องการลงทุนในหุ้นกว่า 526 คลิป (ณ 16 ส.ค. 65)

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ทำงานในบริษัทเอกชนตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารหลายองค์กรประมาณ 30 ปี
  - ลงทุนในหุ้นแนว VI ประมาณ 12 ปี
  - สอนลงทุนในหุ้นแนวพื้นฐาน อ่านกราฟเทคนิคส่วนตัวประมาณ 7 ปี
  - สอนลงทุนในหุ้นแนวพื้นฐาน อ่านกราฟเทคนิคออนไลน์สดผ่าน ZOOM
  - เป็น YouTuber ช่อง คุณป้าเม่า-เล่าเรื่องหุ้น มีสมาชิก 88.4K จำนวนครั้งที่ชม 7.2M Views
  - จำนวนคลิปเล่าเรื่องการลงทุนในหุ้นกว่า 526 คลิป (ณ 16 ส.ค. 65)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส