ไพโรจน์ ไววานิชกิจ cover photo
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์และดิจิตอล AIS กรรมการ "AIS The StartUp 2015"


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์และดิจิตอล AIS กรรมการ "AIS The StartUp 2015"