ไพโรจน์ ไววานิชกิจ cover photo
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

174 รีวิว

1 คอร์ส

ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์และดิจิตอล AIS กรรมการ "AIS The StartUp 2015"

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์และดิจิตอล AIS กรรมการ "AIS The StartUp 2015"

4.5 คะแนนเฉลี่ย

174 รีวิว

1 คอร์ส