เบญศพล มะหิงสิบ cover photo
เบญศพล มะหิงสิบ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

472 รีวิว

17 คอร์ส

เบญศพล มะหิงสิบ
Forex สบาย ๆ by Traderathome #ForexNLPcoaching
เบญศพล มะหิงสิบ (นึก) พ่อบ้าน(วิศวกร) ผู้ถ่ายทอดการเทรด Forex สบายๆ สไตล์ Traderathome อาจารย์สอนการเทรด ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ ความผิดพลาดตลอด 5 ปีแรก ช่วงเริ่มต้นเทรดให้กับผู้เรียนฟัง จากคนธรรมดาที่เทรดขาดทุนเป็นล้าน รวมถึงชี้แนะ แนวทางวิธีแก้ปัญหาระหว่างการเทรด สอนให้ผู้เรียนก้าวข้ามฝั่งจาก 90% ของคนล้มเหลว มาเป็น 10% ของคนประสบความสำเร็จในการเทรด กล่าวได้ว่า อ.นึกคือผู้ที่บอกเล่าเรื่องราว ความผิดพลาดที่ต้องระวัง (อย่างไม่เหนียมอาย) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเขาได้จริง ๆ อ.นึกคือผู้ชี้แนะหนทาง แนวคิด วิธีการในการแก้ปัญหาการเทรดอย่างเป็นระบบ จับต้องได้ และยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการศึกษาอย่างจริงจัง และคลุกคลีกับตลาด Forex ทำให้ อ.นึกมีความเชี่ยวชาญและรู้จักธรรมชาติของตลาด Forex เป็นอย่างดี และพัฒนาฝีมือจนสามารถเป็น Traderathome คุณนึกมีสไตล์การลงทุนเน้นเทรดสบาย ๆ และใช้เทคนิค Swing Point ในการเข้าทำกำไร รวมไปถึงการเทรดตาม Trend ของตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงมากๆ อย่างไรก็ดี กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ในช่วงแรกของการลงทุนคุณนึกขาดทุนอย่างหนัก เนื่องจากเข้าเทรดโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ ตนเอง ตลาด และเทคนิคที่ใช้เทรดเลย เห็นเงิน เห็นตลาด ก็เกิดความโลภ อยากได้อยากมี

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ "เทรด Forex สบายๆ by Traderathome"
  - เจ้าของ Youtube channel : Forex สบายๆ
  - ผู้เขียน เรียบเรียง หนังสือ Best seller "สู่อิสรภาพทางการเงิน ด้วย Forex"
  - ผู้เขียน เรียบเรียง หนังสือ Best seller "เทรด Forex ด้วยเทคนิค Price Action"
  - ผู้เขียน เรียบเรียง หนังสือ Best seller "วิธีเป็นคน 1% ที่ทำกำไรสูงสุด จาก Forex "
  - ผู้เขียน เรียบเรียง หนังสือ Best seller "เทรด Forex ด้วยเทคนิค Advance Price Action"
  - ผู้เขียน เรียบเรียง Ebook: Forex 101 คู่มือเทรด Forex ด้วยตนเอง
  - ผู้เขียน เรียบเรียง Ebook: 6 กลยุทธ์ เทรด BB ให้มีกำไร
  - ผู้เขียน เรียบเรียง Ebook: MM System ง่ายๆ สร้างกำไรได้ด้วยตัวเอง
  - อาจารย์สอนการเทรด ผู้เล่าเรื่องราวความผิดพลาด (ของตนเองให้ฟัง) สิ่งที่ต้องระวังในตลาด Forex

4.6 คะแนนเฉลี่ย

472 รีวิว

17 คอร์ส