สุนันท์ษา นิธิวาสิน (จอย) cover photo
สุนันท์ษา นิธิวาสิน (จอย)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

3 คอร์ส

สุนันท์ษา นิธิวาสิน (จอย)
โค้ชการสื่อสารด้วยสันติวิธี, Life Coach และนักพูดสร้างทัศนคติบวก

  วิทยากรหลักสูตรผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

  ประกาศนียบัตร
  • Certified train the trainer of Neuro Linguistic Programming by John Grinder
  • Certified Master Hypnotherapist Certification Training
  • Certified Master Practitioner of Timeline Therapy TM
  • Certified Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming
  • Certified Practitioner of Timeline Therapy TM
  • Certified Practitioner of Neuro Linguistic Programming
  • Quantum Leap Program train the trainer by T. HALVE EKER
  • ICF ASCTH Approved coach the coach


  ประวัติโดยย่อ
  - นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและวิทยากรในสถาบันภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ
  - สอนในหลักสูตรผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
  - นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
  - พิธีกร นักแสดง นางแบบ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

3 คอร์ส