ปรัชญ์ชนรรทน์ นิธิวาสิน (จอย) cover photo
ปรัชญ์ชนรรทน์ นิธิวาสิน (จอย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

ปรัชญ์ชนรรทน์ นิธิวาสิน (จอย)
นักกระบวนกร วิทยากร โค้ช ที่เน้นสอนการสื่อสารภาวะผู้นำ และวิธีการจัดระบบความคิดเชิงธุรกิจ
นักกระบวนกร วิทยากร สไตล์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ระยะสั้นให้ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว ด้วยเนื้อหาที่กระชับ เน้นการมีส่วนร่วม ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีที่เสริมให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ และสามารถนำบทเรียนไปปรับใช้ได้ทันที แม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานใดๆ ตัวแทนนำเข้า และจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอน Whole Brain®Thinking และ แบบสำรวจ แผนที่สมอง HBDI® รายเดียวในประเทศไทย ประกาศนียบัตร (Certificate) • Certified HBDI® Facilitator and HBDI® Thailand Preferred Partner • Certified Points Of You® Trainer • Certified in Strength® Coach • ICF ACC Coach • Certified NLP Train the Trainer by John Grinder

  ประวัติโดยย่อ
  - นักกระบวนกร วิทยากร สไตล์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ระยะสั้นให้ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว
  - สอนหลักสูตร ผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
  - ตัวแทนนำเข้า และจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอน Whole Brain®Thinking และ แบบสำรวจ แผนที่สมอง HBDI® รายเดียวในประเทศไทย
  - นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
  - พิธีกร นักแสดง นางแบบ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส