ณัฐวรรธน์ ร่วมทรัพย์ (ครูณัฐ) cover photo
ณัฐวรรธน์ ร่วมทรัพย์ (ครูณัฐ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

105 รีวิว

1 คอร์ส

ณัฐวรรธน์ ร่วมทรัพย์ (ครูณัฐ)
นักลงทุนสายเทคนิคคอล ที่ผ่านประสบการณ์เทรดมากกว่า 14 ปีในตลาดหุ้น และ 9 ปีในตลาดฟิวเจอร์ (TFEX) ฉายาเซียนฮาร์ดคอร์ (Hardcore Trader)
ด้านการศึกษา • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ • บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้านการลงทุน • นักลงทุนอิสระ สาย Pure Technical ผู้เคยถูกกล่าวถึงว่าเป็นเซียนหุ้นหนุ่มใหญ่ฮาร์ดคอร์ เทคนิคล้วนๆจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ • ได้รับยกย่องให้เป็นเกจิด้านการซื้อขายหรือเทรดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) เจ้าของฉายาเซียนฮาร์ดคอร์ (Hardcore Trader) ในเวลาต่อมา • ประสบการณ์ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่า 14 ปีและ 9ปีในตลาดฟิวเจอร์ส(TFEX) ด้านการสอน และวิทยากร • ประสบการณ์สอนด้านการลงทุนและเก็งกำไรในตลาดหุ้นและ SET50 Index Futures มากกว่า 6 ปี สอนนักลงทุนมากกว่า 100 รุ่น • วิทยากรด้านการลงทุนในตลาดหุ้น และ TFEX สายเทคนิคคอล ระดับTop5 ของประเทศ • เคยได้รับเกียรติจากตลาด TFEX ในฐานะนักลงทุนอิสระผู้ประสบความสำเร็จ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลายรายการ • วิทยากรรับเชิญบรรยายให้กับโบรกเกอร์ต่างๆ • ที่ปรึกษากลยุทธ์การเทรด ของผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเทศไทย รวมถึงชนะเลิศและรองชนะเลิศ Click2Win (รอบโบรกเกอร์) ระดับประเทศหลายประเภท มากกว่า 10 รายการ • ผู้ควบคุมดูแลการแข่งขันทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ) Click2Win University League2011 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • อาจารย์พิเศษภาควิชาการเงินของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในโครงการ TFEX Click2Win Campus League2014 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Technical Analysis

    ประวัติโดยย่อ
    - นักลงทุนสายเทคนิคคอล ที่ผ่านประสบการณ์เทรดมากกว่า 14 ปีในตลาดหุ้น และ 9 ปีในตลาดฟิวเจอร์ (TFEX) ฉายาเซียนฮาร์ดคอร์ (Hardcore Trader)
    - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหุ้น และฟิวเจอร์(TFEX) อันดับต้นๆของประเทศไทย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

105 รีวิว

1 คอร์ส